Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tinh

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 45/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ năm 2015 đến nay trên địa bàn xã Sơn Tinh 18-04-2022
2 20/TTr-UBND Tờ trình đề nghị phê chuẩn chức danh và xếp phụ cấp cho người hoạt động KCT làm việc ở xã và ở thôn, xã Sơn Tinh 05-04-2022
3 38/BC-UBND Báo cáo thực hiện kết luận Thanh tra theo QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 05-04-2022
4 20/TTr-UBND Đề nghị thôi giữ chức danh kiêm nhiệm (ở thôn) và xếp phụ cấp cho người hoạt động KCT làm việc ở xã 05-04-2022
5 67/UBND CV- Xây dựng dự toán kinh phí theo NQ số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 04-04-2022
6 180/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã Sơn Tinh 01-04-2022
7 38/KH-UBND Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 01-04-2022
8 19/TTr-UBND Đề nghị cho nghỉ việc đối với bà Đinh Thị Quấy - Chủ tịch Hội NNCĐ Da cam/Dioxin xã Sơn Tinh 01-04-2022
9 37/BC-UBND Báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã Sơn Tinh 31-03-2022
10 204/QĐ-UBND Kết thúc mô hình hoạt động "thôn Bà He bình yên" trong phong trào toàn dân BVANTQ tại thôn Bà He 31-03-2022
11 65/GM-UBND Giấy mời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với các hộ nhận khoán, bảo vệ rừng, cho thuê rừng trên địa bàn xã Sơn Tinh 31-03-2022
12 18/TTr-UBND Tờ trình đề nghị hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng cho các đối tượng trên địa bàn xã năm 2022 31-03-2022
13 36/BC-UBND Kết quả thực hiện và giải quyết một số vấn đề Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, phản ánh trên địa bàn xã Sơn Tinh 30-03-2022
14 199/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tinh 29-03-2022
15 197/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Sơn Tinh 29-03-2022
16 63/UBND CV - Xác minh lưu giữ thông tin trong sổ hộ tịch tại địa phương 29-03-2022
17 64/GM-UBND Giấy mời làm việc với 07 hộ vi phạm lấn chiếm rừng (đã có QĐ xử phạt) 29-03-2022
18 198/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh 29-03-2022
19 200/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn Bà He, xã Sơn Tinh 29-03-2022
20 201/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn Ka Năng, xã Sơn Tinh 29-03-2022
21 202/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thôn Ra Tân, xã Sơn Tinh 29-03-2022
22 62/UBND CV góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Dân vận chính quyền năm 2022 29-03-2022
23 36a/BC-UBND Báo cáo đề xuất các thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã SƠn Tinh 29-03-2022
24 34/BC-UBND Số liệu phục vụ Đoàn giám sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn xã Sơn Tinh 28-03-2022
25 33/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2022 xã Sơn Tinh 24-03-2022
26 32/BC-UBND Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Pháp luật vè tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo báo cáo giám sát của UBMT huyện 24-03-2022
27 58/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022 22-03-2022
28 56/KH-UBND KH - Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Sơn Tinh 22-03-2022