Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Trung

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi

Xã Sơn Trung | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Sơn Hạ - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung

Điện thoại: 0255 3864269 - Fax: 0255 3864385 - Email: sonha@quangngai.gov.vn