Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Đông

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

TIN NỔI BẬT

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Theo đó, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương khảo sát, lập quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền theo ý kiến tại Thông báo số 662-TB/TU ngày 12/8/2019 về việc kết luận tại buổi làm việc với Ban Quản lý về tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án lớn triển khai trong Khu kinh tế Dung Quất.

Trước mắt, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát thống nhất vị trí neo đậu tàu thuyền tạm thời, đảm bảo được sự đồng thuận của người dân đối với vị trí neo đậu tạm thời này; tổ chức di dời toàn bộ tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ra khỏi khu neo đậu và luồng cảng của dự án bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao khu vực biển cho Công ty sau khi Công ty hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển theo đúng trình tự, thủ tục quy định và các bên có liên quan đã thống nhất vị trí và di dời toàn bộ tàu thuyền vào khu neo đậu tạm thời.

UBND huyện Bình Sơn phối hợp Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  và các đơn vị có liên quan triển khai khảo sát vị trí, xây dựng Khu neo đậu tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo ổn định đời sống của ngư dân trong vùng, đảm bảo tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Chỉ đạo UBND xã Bình Thuận tuyên truyền cho người dân nắm rõ chủ trương chính sách của nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tạo điểm nóng trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung về giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao theo Quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất”; chủ động phối hợp với các sở, ban và địa phương, đơn vị có liên quan thống nhất vị trí neo đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân trong vùng dự án, có phương án hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cuộc sống của người dân được ổn định, tránh xảy ra các vấn đề tranh chấp khiếu kiện về sau; hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao khu vực biển theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ được phép sử dụng khu vực biển để thi công xây dựng bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất sau khi UBND tỉnh có quyết định giao khu vực biển cho Công ty.

20/02/2020

Chỉ thị nêu rõ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Vùng miền Trung phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Vùng miền Trung tập trung thực hiện 4 mục tiêu sau.

1- Vận dụng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 vào năm trụ cột kinh tế: (1) Ngư nghiệp, tập trung vào đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản; (2) Du lịch, đặc biệt là du lịch biển, đảo và khai thác thế mạnh du lịch của Vùng; (3) Cảng biển và các dịch vụ logistics; (4) Phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến gắn liền với lợi thế cảng biển; (5) Năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời và nghiên cứu các dạng năng lượng khác.

2- Quan tâm và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về liên kết vùng và thể chế phát triển vùng, cơ chế điều phối hoạt động của Vùng đủ mạnh, trong đó tập trung xây dựng quy hoạch Vùng mang tính chất đột phá, khơi dậy lợi thế tiềm năng của địa phương, phân bổ nguồn lực hợp lý, xây dựng thể chế thuận lợi cho phát triển Vùng. Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và nội vùng.

3- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển, tập trung vào các ngành có lợi thế của vùng như cảng biển, sân bay, khu kinh tế, khu du lịch, đô thị ven biển, cảng cá, nuôi trồng thủy sản, các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch gắn với biển, du lịch lịch sử, văn hóa, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, di sản thiên nhiên,…

4- Tăng cường bảo vệ, phát triển trồng rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nhất là nước biển dâng và xâm nhập mặn. Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển, tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan phải thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về: 1- Cơ chế, chính sách; 2- Liên kết các ngành, lĩnh vực; 3- Nguồn lực.

Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển

Cụ thể, về cơ chế, chính sách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho Vùng miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển bền vững; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế điều phối Vùng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch...

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; giải quyết các điểm nghẽn về quản lý đất đai.

UBND các tỉnh, thành phố trong vùng miền Trung cần coi trọng việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và Nghị quyết số 02/NQ-CP là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để quyết liệt triển khai thực hiện; xác định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã để quan tâm thúc đẩy phát triển; chủ động rà soát, thực hiện các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn vùng và từng địa phương; đổi mới tư duy, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và xác định các yếu tố bứt phá để phấn đấu vươn lên, phát triển nhanh, bền vững; cùng với đó thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân phù hợp với từng giai đoạn phát triển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, hạn hán...

Phát triển mạng lưới trung tâm logistics

Về giải pháp liên kết các ngành, lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có phương án đầu tư hoàn thành hệ thống đường cao tốc trong khu vực, hệ thống đường ven biển và các tuyến đường trục ngang kết nối từ các tỉnh Duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên; kết nối đường sắt hiện hữu với các cảng biển...

Bộ Công Thương ưu tiên phát triển mạng lưới trung tâm logistics của vùng, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, gần nguồn cung cấp hàng hóa như khu công nghiệp, hệ thống cảng, gần khách hàng tiêu thụ; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố có tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, trong đó đánh giá tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành phố vùng miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghiên cứu việc tái cơ cấu rừng, hình thành kinh tế rừng; định hướng nuôi trồng thủy sản, tăng cường chế biến, chuỗi giá trị sâu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2019.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu hỗ trợ xây dựng các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học, doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp và các Khu đô thị khoa học trên địa bàn tỉnh, thành phố trong Vùng; tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào phát triển sản phẩm chủ lực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong vùng miền Trung phải tập trung xây dựng các đô thị ven biển hiện đại, xác định biển là trung tâm để tính toán quy hoạch xây dựng đô thị ven biển; tập trung xây dựng các đô thị ven biển có điều kiện và lợi thế làm hạt nhân lan tỏa thúc đẩy phát triển và trở thành các trung tâm kinh tế của từng tiểu vùng; tăng cường liên kết vùng, tiểu vùng và liên kết giữa các tỉnh miền Trung với Tây Nguyên, hợp tác cùng phát triển; đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng và cơ cấu ngành hợp lý; kiểm soát và khắc phục ô nhiễm mô trường, các nguồn gây ô nhiễm.

Ưu tiên bố trí nguồn lực

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản, đường ven biển và các công trình trọng điểm của vùng, các dự án khắc phục khô hạn, bảo vệ nguồn nước ngọt.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải tập trung nguồn lực của Nhà nước để đầu tư, đồng bộ hóa hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng miền Trung làm tốt công tác thu hút, kêu gọi và định hướng đầu tư, có chính sách hỗ trợ theo các nhóm ngành ưu tiên phát triển trên mỗi địa bàn; đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thu hút tối đa các nguồn lực tài chính từ các thành phố kinh tế; đẩy mạnh thu hút FDI phù hợp với quá trình hội nhập và có chọn lọc, các dự án có trình độ công nghệ cao, thân thiện môi trường, giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập người dân; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó nghiên cứu phát triển các Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị tăng cao, Khu công nghiệp sinh thái; đầu tư mở rộng các cảng hàng không, bao gồm cả các cảng hàng không quốc tế theo hướng tư nhân hóa, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành...

20/02/2020

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định nêu rõ mức lương tối thiểu vùng quy định trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Nguyên tắc áp dụng mức lương

Nghị định hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

20/02/2020

Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ tàu MV. PV ALLIANCE khắc phục sự cố tàu bị mắc cạn, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định.

Theo Công ty TNHH Quản lý Tiếp vận Liên Minh, do tác động của cơn bão số 5, trong khi neo chờ vào nhận hàng tại Dung Quất, tàu PV ALLIANCE đã bị trôi neo và mắc cạn tại Dung Quất vào đêm 30/10/2019; trên tàu có hơn 71.000 tấn dầu DO và FO, trong đó có 55 tấn dầu FO và 16,5 tấn dầu DO.

Trong suốt thời gian qua, Chủ tàu và Thuyền bộ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, an toàn hàng hải, bảo vệ tài sản và phòng ngừa ô nhiễm môi trường,.. Tuy nhiên, hiện tàu không hàng đã hoàn toàn mất khả năng điều động, vỏ tàu đã bị thủng và một phần tàu năm trên ghềnh đá,...

Hiện tại, Chủ tàu đang cố gắng lên phương án di chuyển sớm nhất có thể đối với lượng nhiên liệu còn lại trên tàu lên bờ trước khi cơn bão số 6 tác động lên vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, việc làm này đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại do thời tiết xấu tại khu vực tàu bị nạn.

20/02/2020

Cụ thể, trên lĩnh vực trồng trọt có 3 mô hình, gồm: chuyển đổi cây trồng trên đất lúa vụ Hè Thu thiếu nước tưới; sản xuất rau an toàn; chăm sóc dừa xiêm lùn da xanh. 4 mô hình chăn nuôi: nuôi thâm canh bò lai chăn thịt; ​phát triển chăn nuôi gà thả vườn quy mô trang trại vừa và nhỏ an toàn dịch bệnh; phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở vùng miền núi; chăn nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên.

 

Về thủy sản có các mô hình nuôi giép ốc hương với hải sâm thương phẩm trong ao; nuôi cá thát lát thương phẩm trong lồng trên các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện; nuôi cá chim vây vàng thương phẩm trong lồng;…

 

Theo đánh giá, hầu hết các mô hình khuyến nông trên đều có năng suất, sản lượng trên đơn vị diện tích cao hơn, được nông dân hưởng ứng và áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.

20/02/2020

Tuy nhiên, trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có một số khó khăn, bất cập như việc tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn thiếu tính liên kết bền vữn​g; một số địa phương mới chỉ tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cũng như xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường...

Nông thôn mới là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả, bền vững mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tập trung chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới, phải xác định nông thôn mới là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững.

Đồng thời rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; có các cơ chế thích hợp và đủ mạnh để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Bên cạnh đó chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn từng vùng, miền. Theo đó, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giải pháp hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn đối với nhóm sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và cấp quốc gia; tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, thúc đẩy các mô hình hợp tác liên doanh, liên kết có hiệu quả.

Công nhận nông thôn mới thực chất, không chạy theo thành tích

Đối với việc thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới, từng địa phương phải xác định rõ tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, trong đó cần tập trung vào các tiêu chí nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng nguy hại đến đời sống của người nông thôn, nhất là ở các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu; quan tâm đến các tiêu chí về đời sống người dân, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn xã hội, nâng cao sức khỏe trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc của các vùng, miền, sự vững mạnh của hệ thống chính trị; xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với đô thị văn minh.

Nghiêm túc công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ khác trên địa bàn; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa-thể thao; công khai các khoản đóng góp của dân, theo nguyên tắc tự nguyện và do hội đồng nhân dân cấp xã thông qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức và chất lượng của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới; lưu ý bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và tâm huyết để làm chuyên trách về xây dựng nông thôn mới phải đủ để đáp ứng yêu cầu công việc nhưng đảm bảo nguyên tắc không tăng phát sinh biên chế ở từng cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới; xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm trước năm 2019, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

Riêng các địa phương tự cân đối ngân sách phải chủ động sử dụng ngân sách địa phương để cơ bản xử lý dứt điểm số nợ đọng trước tháng 6/2018. Bổ sung tiêu chí về nợ đọng xây dựng cơ bản trong việc thẩm định và xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định trong thực hiện Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2017.

20/02/2020

Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 13/20​19/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Việc xét chọn “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” phải đúng đối tượng đạt điều kiện và tiêu chí quy định tại Quy chế này, bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan. Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng xét chọn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng xét chọn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp được công nhận “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” có các quyền lợi như: Được vinh danh và tuyên dương tại Lễ vinh danh. Được nhận Cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Được sử dụng Logo của Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm. Thương hiệu của doanh nghiệp, bài viết giới thiệu doanh nghiệp được công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn) và cổng thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Được xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

20/02/2020

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh dẫn đầu đã đến thăm Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam -Chi nhánh Quảng Ngãi, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi. Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, đến cuối năm 2016, tổng nguồn vốn huy động của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 12,02% so với năm 2015.Nguồn vốn tăng chủ yếu là nguồn vốn huy động tại chỗ, chiếm tỷ trọng 57,5% tổng nguồn vốn, tăng 27,21% so với năm 2015. Trong đó, nguồn vốn thanh toán của các tổ chức kinh tế giảm 3,5%; nguồn vốn huy động qua phát hành giấy tờ có giá giảm 5,12%. 

 

Tổng dư nợ đến cuối năm 2016, ước đạt 32.500 tỷ đồng, so với cuối năm 2015 tăng 19,52%; trong đó cho vay ngắn hạn ước đạt 16.000 tỷ đồng, chiếm 49,23% tổng dư nợ, so với cuối năm 2015 tăng 24,56%; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 16.500 tỷ đồng, chiếm 50,77% tổng dư nợ, so với cuối năm 2015 tăng 15,01%.

nb1-31-12-2016.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đến thăm Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi cho biết, đến ngày 29/12/2016, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 17.365 tỷ đồng, đạt 77,66% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa 16.523 tỷ đồng, đạt 76,32%; thu hoạt động xuất - nhập khẩu 791.952 tỷ đồng, đạt 131.99% so với dự toán.

Theo lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi, trong những qua, Ngân hàng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được gia, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, hiệu quả an toàn. Đặc biệt, trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với năm 2015, đạt 102% kế hoạch Trung ương giao; Tỷ lệ nợ xấu 0,85%, thấp hơn mức bình quân toàn hệ thống.

nb3-31-12-2016.JPG
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng văn Minh đến thăm Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2017.

nb4-31-12-2016.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đến thăm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi​

* Đoàn do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND tỉnh đã đi thăm, động viên cán bộ, công chức viên Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo cáo của Cục thuế Quảng Ngãi, trong năm 2016 đã thu ngân sách đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán Trung ương giao. Đặc biệt, thu ngoài Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 5.000 tỷ đồng, đạt 120% dự toán pháp lệnh, tăng 35% cùng kỳ. Tuy hụt thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhưng đa số các nguồn thu còn lại đều đạt và vượt dự toán. Trong đó một số khoản thu đạt cao như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt hơn 164 %, thu tiền sử dụng đất vượt 50,5 %, tiền thuê đất vượt 65,2 %.

nb6-31-12-2016.JPG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và PCT UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đến thăm Cục thuế Quảng Ngãi​

Báo cáo với đoàn công tác, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày 30/12/2016, số thu nộp ngân sách Nhà nước là 791 tỷ đồng, đạt 132% chỉ tiêu pháp lệnh được giao, đạt 99% kế hoạch. Trong đó, thu từ thuế xuất khẩu đạt 97 tỷ đồng; thuế nhập khẩu đạt 56 tỷ đồng; thu từ sắt thép các loại, nguyên liệu hóa chất, muối,…đạt 636 tỷ đồng.

 

Đoàn cũng đã đến thăm Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Dung Quất. Theo báo cáo của BIDV - Chi nhánh Dung Quất, từ khi chính thức đi vào hoạt động (01/07/2016)- đến nay, đã huy động được 720 tỷ đồng; Dư nợ cuối kỳ đạt 1.660 tỷ đồng, trong đó dư nợ phục vụ các doanh nghiệp tại KKT Dung Quất là 1.080 tỷ đồng, chiếm 65% tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân/người/tháng 13 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng đến thăm Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Ngân hàng Ngoại thương Dung Quất.

nb5-31-12-2016.JPG
Đoàn đến thăm BIDV-Chi nhánh Dung Quất​

Qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, các ngân hàng trong năm 2016, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài chính ở tỉnh Quảng Ngãi và mong muốn, bước sang năm 2017, các cơ quan, đơn vị ngành tài chính tiếp tục đoàn kết, phấn đấu và đề ra những giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; cần tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại đơn vị. Lãnh đạo tỉnh cam kết, sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, các ngân hàng ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

nb7-31-12-2016.JPG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và PCT UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đến thăm Vietcombank Dung Quất​

* Đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dẫn đầu đã đến thăm các đơn vị gồm Sở Tài chính; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Ngãi; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Quảng Ngãi và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi.

nb8-31-12-2016.JPG
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng thăm và chúc mừng cán bộ, công nhân viên chức, lao động Sở Tài Chính​

 

Báo cáo với Đoàn về tình hình hoạt động năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2016, đơn vị đã huy động được trên 7.900 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015, chiếm 20% thị phần toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng đạt 23%; tổng dư nợ 6.700 tỷ, trong đó 80% cho lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu giao đều đã hoàn thành. Ngoài hoạt động kinh doanh, Agribank còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, riêng trong năm 2016, tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội là trên 17 tỷ đồng. Năm 2017, Agribank phấn đấu tăng trưởng khoản 13-15%.

Đại diện lãnh đạo Vietinbank Quảng Ngãi cho biết, trong năm qua lợi nhuận của toàn chi nhánh đạt 90 tỷ đồng, cao hơn 10 tỷ đồng so với chỉ tiêu ngân hàng Trung ương giao. Ngoài hoạt động kinh doanh, năm 2016, Vietinbank Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: làm sổ tiết kiệm cho 100 hộ ngư dân với tổng kinh phí 500 triệu đồng, xây 20 nhà cho người nghèo với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng,…

nb9-31-12-2016.JPG
Lãnh đạo tỉnh thăm cán bộ, nhân viên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng Ngãi​

Tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi, đây là Ngân hàng đặc thù không thực hiện kinh doanh thương mại, nhiệm vụ chính của đơn vị là cho vay thực hiện các chương trình, dự án theo chủ trương của nhà nước. Trong năm 2016, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác thu nợ và xử lý nợ xấu. Với nhiệm vụ đó, trong năm qua, cán bộ nhân viên toàn Ngân hàng đã tích cực nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngân hàng trung ương giao.

nb10-31-12-2016.jpg
Đoàn đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển chi nhánh Quảng Ngãi

Thay mặt đoàn công tác, tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị và cho rằng trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giao. Phó Chủ tịch khẳng định, tỉnh luôn đồng hành cùng hoạt động của các ngân hàng, vì ngân hàng hoạt động tốt, cũng đồng nghĩa với việc tỉnh có nhiều công trình, dự án xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện, nhiều người dân được tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời, chúc các đơn vị hoàn thành đạt và vượt tốt các chỉ tiêu trên giao trong năm 2017.

20/02/2020

Cóc trắng và đước là 2 loại cây được trồng chủ yếu tại rừng ngập mặn bàu Cá Cái, thuộc thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Hiện tại, rừng được bảo vệ, phát triển tươi tốt, trở thành nơi trú ngụ, làm tổ của các loài chim, cò, vịt trời,.. trong khi mặt nước bên dưới là môi trường sinh sống của các loài cá, tôm, cua, ốc,...

mt3-12112019.jpg
 

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” triển khai tại một số địa phương ven biển Việt Nam do Quỹ khí hậu xanh (GCF) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) hỗ trợ , với mục tăng khả năng chống chịu cho cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu thông qua việc xây dựng nhà ở tránh bão, lũ an toàn; trồng mới, phục hồi rừng ngập mặn để tạo khu đệm tự nhiên giữa biển và cộng đồng dân cư ven biển,...

20/02/2020

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, kết thúc mùa khô năm 2019, tỉnh Quảng  Ngãi đã xảy ra 61 vụ cháy  rừng (chủ yếu là rừn​g trồng) làm thiệt hại trên 209 ha rừng và làm chết 3 người, ước thiệt hại trên 8,3 tỷ đồng. Hầu hết các vụ cháy rừng xảy ra đều do lỗi chủ quan bất cẩn trong việc sử dụng lửa không tuân thủ quy định an toàn về  PCCCR gây ra như đốt thực bì sau khai thác, đốt ong, đốt vàng mã,....Địa phương xảy ra nhiều nhất là Đức Phổ 09 vụ/100ha, Bình Sơn 17 vụ/46 ha, Tp. Quảng Ngãi 7 vụ/16,5 ha. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài làm cho hơn 1.263 ha rừng trồng các loại từ 1 đến 4 năm tuổi chết đứng hoặc chậm phát triển không có khả năng phục hồi, ước thiệt hại trên 65 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời duy trì ứng trực lực lượng khi có cháy rừng xảy ra, huy động hỗ trợ kịp thời. Chi cục Kiểm lâm đã phải hơn 39 lần huy động các lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy rừng. Qua thực tiễn công tác PCCCR, những bài học kinh nghiệm được rút ra là:

 

Yếu tố quyết định là ý thức tự bảo vệ rừng, PCCCR  của chủ rừng. Xác định phòng là chính, chữa phải kịp thời hiệu quả, phát huy vai trò chính của chủ rừng, lực lượng tại chỗ, người có tài sản và được hưởng lợi từ rừng. Cháy rừng là thiệt hại về tài sản, do vậy phải tuyên truyền kết hợp kiểm tra, nếu cần phải xử phạt để răn đe giáo dục để nâng cao hiệu quả PCCCR.

 

khcn1-13112019.jpg
 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao ý thức sử dụng lửa trong hoạt động sản xuất, tham quan du lịch, đặc biệt là đốt thực bì sau khai thác. Trước khi đốt phải báo với Kiểm lâm địa bàn hoặc hợp đồng BVR 6 tháng mùa khô về thời gian đốt, địa điểm đốt, chỉ được đốt lúc gió nhẹ vào sáng sớm hoặc chiều tối, trước khi đốt phải dọn ranh cản lửa đảm bảo an toàn, đốt từ trên cao xuống, khi đốt có đủ người kiểm soát đám cháy, không để cháy lan gây cháy lớn.

 

Khi xảy ra cháy phải báo cáo và huy động kịp thời, theo phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) đảm bảo sẵn sàng  dụng cụ cần thiết, tập trung chủ yếu là thiết bị thủ công, máy thổi gió, rựa cầm tay... Đặc biệt đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. Kết hợp điều tra nguyên nhân, đối tượng gây cháy xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác PCCCR. Kinh nghiệm cho thấy địa phương nào có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương thì nơi đó làm tốt công tác PCCCR, những vụ cháy rừng xảy ra đều phát hiện huy động lực lượng chữa cháy kịp thời.

 

Với diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời gian nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn vào mùa khô hằng năm. Do vậy, yếu tố quyết định cuối cùng trong công tác PCCCR chính là người dân mà trước hết là chủ rừng.

20/02/2020

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 3822809 – Fax: 3825350

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi