Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THU THỦY

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 - Ngày sinh: 06/6/1976;        Giới tính: Nữ;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 30/6/2000           Ngày chính thức: 30/6/2001

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12 

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế phát triển

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

Công việc, chức vụ, chức danh, nơi công tác     

 

Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2005

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi

 

Từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2010

 

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Thiện

 

Từ tháng 5/2010 đến tháng 12/2019

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tịnh Thiện

 

Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 6/2020 đến nay

 

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Châu