Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU

Thành Phố Quảng Ngãi, TỈNH QUẢNG NGÃI

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TỊNH CHÂU NĂM 2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TỊNH CHÂU NĂM 2022

08:29 31/12/2021

UBND xã Tịnh Châu đã ban hành Thông báo số 86/TB-UBND ngày 31/12/2021 về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2022.

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch đảm nhận nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên

Công chức Tư pháp - Hộ tịch đảm nhận nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên

08:00 31/12/2021

 

Chủ tịch UBND xã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch đảm nhận nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1167

Tổng số lượt xem: 681036