Truy cập nội dung luôn
Công khai Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nga

Công khai Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nga

14:25 02/02/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Xã Tịnh Châu xếp loại tốt, đạt 81,99 điểm chỉ số phục vụ người dân trong thực hiện TTHC, DVC tháng 01/2024

Xã Tịnh Châu xếp loại tốt, đạt 81,99 điểm chỉ số phục vụ người dân trong thực hiện TTHC, DVC tháng 01/2024

15:26 01/02/2024

UBND xã công khai điểm chỉ số phục vụ người dân trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC tháng 01/2024

 

 

Hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi

10:43 29/01/2024

UBND xã Tịnh Châu phổ biến thông tin tuyên truyền "Hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi" do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh ban hành.
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tuần 11 - 12, từ ngày 13/3/2023 - 26/3/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tuần 11 - 12, từ ngày 13/3/2023 - 26/3/2023

08:12 28/03/2023

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tịnh Châu báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND xã tuần 11 - 12, từ ngày 13/3/2023 - 26/3/2023

 

 

 
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tuần 9 - 10, từ ngày 27/02/2023 - 12/3/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tuần 9 - 10, từ ngày 27/02/2023 - 12/3/2023

15:40 13/03/2023

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tịnh Châu báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND xã tuần 9 - 10, từ ngày 27/02/2023 - 12/3/2023

 

 

 
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tuần 8, từ ngày 20-26/02/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tuần 8, từ ngày 20-26/02/2023

16:19 27/02/2023

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tịnh Châu báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND xã tuần 8, từ ngày 20/02-26/02/2023

 

 

 
Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND xã Tịnh Châu tuần 7, từ ngày 13/02-19/02/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND xã Tịnh Châu tuần 7, từ ngày 13/02-19/02/2023

15:28 20/02/2023

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tịnh Châu báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND xã tuần 7, từ ngày 13/02-19/02/2023
Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02/2023

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02/2023

15:20 16/02/2023

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tịnh Châu thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tháng 02/2023

 

 

 
Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 21-27/11/2022

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 21-27/11/2022

14:06 28/11/2022

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tịnh Châu thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ ngày 21-27/11/2022
Giảm 50% lệ phí hộ tịch khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Giảm 50% lệ phí hộ tịch khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

09:48 28/11/2022

Công dân được giảm 50% lệ phí hộ tịch khi thực hiện nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi (https://dichvucong.quangngai.gov.vn)