Truy cập nội dung luôn

Công khai Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nga

02/02/2024 14:25    19

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xem văn bản tại đây

 

 

Tài liệu đính kèm: 48QĐCT.signed.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 752

Tổng số lượt xem: 662864