Truy cập nội dung luôn

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại với Nhân dân năm 2023

03/08/2023 15:55    202

Ngày 28/7/2023, đồng chí Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Đặng Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Đỗ Thanh Đình, Phó Chủ tịch HĐND xã; các Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội xã; đại diện lãnh đạo Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã; các công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn phòng - Thống kê; các trưởng thôn.

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, công khai. Qua đó, tiếp nhận 1 lượt người dân với 2 ý kiến kiến nghị, phản ánh. Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến, trả lời, hướng dẫn trực tiếp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát và giải quyết các nội dung kiến nghị mà tại buổi đối thoại chưa có đủ căn cứ, hồ sơ, tài liệu để trả lời ngay được.     

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị, bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ tại mục I Thông báo này khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả đúng thời hạn được giao. Đối với các nội dung không chỉ đạo cụ thể thời hạn thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc đối thoại phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND xã để có cơ sở trả lời cho công dân.

Xem chi tiết tại thông báo số 52/TB-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND xã.

Nguồn tin: Bộ phận Văn phòng - Thống kê

Tài liệu đính kèm: 52.TB-UBND.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2359

Tổng số lượt xem: 685570