Truy cập nội dung luôn

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TỊNH CHÂU NĂM 2022

31/12/2021 08:29    232

UBND xã Tịnh Châu đã ban hành Thông báo số 86/TB-UBND ngày 31/12/2021 về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2022.

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Quy định về tiếp công dân, UBND xã Tịnh Châu tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở cơ quan vào thứ 05 hàng tuần. Lịch cụ thể như sau:

TT

Ngày/tháng

Người tiếp

Ghi chú

THÁNG 1

1

Ngày 06/01/2022

Chủ tịch UBND xã

 

2

Ngày 13/01/2022

Chủ tịch UBND xã

 

3

Ngày 20/01/2022

Chủ tịch UBND xã

 

4

Ngày 27/01/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 2

5

Ngày 10/02/2022

Chủ tịch UBND xã

Không tổ chức Tiếp công dân định kỳ vào thứ 5, ngày 03/02/2022.

Lý do: trùng mùng 3 tết Nguyên đán Nhâm Dần

6

Ngày 17/02/2022

Chủ tịch UBND xã

7

Ngày 24/02/2022

Chủ tịch UBND xã

THÁNG 3

8

Ngày 03/3/2022

Chủ tịch UBND xã

 

9

Ngày 10/3/2022

Chủ tịch UBND xã

 

10

Ngày 17/3/2022

Chủ tịch UBND xã

 

11

Ngày 24/3/2022

Chủ tịch UBND xã

 

12

Ngày 31/3/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 4

13

Ngày 07/4/2022

Chủ tịch UBND xã

 

14

Ngày 14/4/2022

Chủ tịch UBND xã

 

15

Ngày 21/4/2022

Chủ tịch UBND xã

 

16

Ngày 28/4/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 5

17

Ngày 05/5/2022

Chủ tịch UBND xã

 

18

Ngày 12/5/2022

Chủ tịch UBND xã

 

19

Ngày 19/5/2022

Chủ tịch UBND xã

 

20

Ngày 26/5/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 6

21

Ngày 02/6/2022

Chủ tịch UBND xã

 

22

Ngày 09/6/2022

Chủ tịch UBND xã

 

23

Ngày 16/6/2022

Chủ tịch UBND xã

 

24

Ngày 23/6/2022

Chủ tịch UBND xã

 

25

Ngày 30/6/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 7

26

Ngày 07/7/2022

Chủ tịch UBND xã

 

27

Ngày 14/7/2022

Chủ tịch UBND xã

 

28

Ngày 21/7/2022

Chủ tịch UBND xã

 

29

Ngày 28/7/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 8

30

Ngày 04/8/2022

Chủ tịch UBND xã

 

31

Ngày 11/8/2022

Chủ tịch UBND xã

 

32

Ngày 18/8/2022

Chủ tịch UBND xã

 

33

Ngày 25/8/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 9

34

Ngày 01/9/2022

Chủ tịch UBND xã

 

35

Ngày 08/9/2022

Chủ tịch UBND xã

 

36

Ngày 15/9/2022

Chủ tịch UBND xã

 

37

Ngày 22/9/2022

Chủ tịch UBND xã

 

38

Ngày 29/9/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 10

39

Ngày 06/10/2022

Chủ tịch UBND xã

 

40

Ngày 13/10/2022

Chủ tịch UBND xã

 

41

Ngày 20/10/2022

Chủ tịch UBND xã

 

42

Ngày 27/10/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 11

43

Ngày 03/11/2022

Chủ tịch UBND xã

 

44

Ngày 10/11/2022

Chủ tịch UBND xã

 

45

Ngày 17/11/2022

Chủ tịch UBND xã

 

46

Ngày 24/11/2022

Chủ tịch UBND xã

 

THÁNG 12

47

Ngày 01/12/2022

Chủ tịch UBND xã

 

48

Ngày 08/12/2022

Chủ tịch UBND xã

 

49

Ngày 15/12/2022

Chủ tịch UBND xã

 

50

Ngày 22/12/2022

Chủ tịch UBND xã

 

51

Ngày 29/12/2022

Chủ tịch UBND xã

 

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có sự thay đổi UBND xã sẽ thông báo kịp thời tới các đơn vị, cơ quan và Nhân dân trên địa bàn được biết./.

Tài liệu đính kèm: 86.TB-UBND.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1831

Tổng số lượt xem: 662511