Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Đông

Huyện Sơn Tịnh

Tỉnh Quảng Ngãi

     Tịnh Đông là một xã miền núi nằm về phía Tây huyện Sơn Tịnh có diện tích tự nhiên 2.486,64 ha, dân số 1.794 hộ và 6.425 khẩu.

     Trước tháng 4 năm 2019 xã Tịnh Đông, có 09 thôn gồm: Tân An, Hương Nhượng Nam, Hương Nhượng Bắc, Thôn Giữa, Đồng Nhơn Bắc, Đồng Nhơn Nam, Tân Phước, An Bình và Tân Hưng. Sau khi thực hiện Quyết định số: 271/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án Sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 24/5/2019 xã Tịnh Đông chỉ còn lại 07 thôn gồm: Tân An, Hương Nhượng Nam, Hưng Nhượng Bắc, Đồng Nhơn Bắc, Đồng Nhơn Nam, Tân Phước và An Bình. Xã Tịnh Đông có vị trí địa lý như sau:

     - Phía Đông giáp:  Xã Tịnh Minh và xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.

     - Phía Tây giáp: Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh và xã Trà Tân huyện Trà Bồng.

     - Phía Nam giáp:  Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa.

     - Phía Bắc giáp: Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh và xã Trà Bình, huyện Trà Bồng.

     Tịnh Đông là một xã miền núi, phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh và Đảng ủy xã Tịnh Đông, giám sát của HĐND cùng sự điều hành của Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, chăn nuôi, nỗ lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhìn chung , đến nay nền kinh tế ở địa phương có nhiều chuyển biến khởi sắc.

     Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua từng năm, đến nay số hộ nghèo trên địa bàn xã: 56 hộ, chiếm tỷ lệ 3.12% (giảm 0,22% so với cuối năm 2019); Hộ cận nghèo còn 69 hộ, chiếm tỷ lệ 3,85% (giảm 0,15% so với cuối năm 2019).

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3829

Tổng số lượt xem: 44494

Xã Tịnh Đông | Trang thông tin điện tử xã Tịnh Đông

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân xã Tịnh Đông.

Điện thoại: 0255 3844142; Email: tinhdong@quangngai.gov.vn

Địa chỉ:Thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Đông

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang