Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Long

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi


Thực hiện nội dung Công văn số 595/BQL-KHĐT ngày 03/03/2023 Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch kết hợp kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long.

          UBND xã Tịnh Long thực hiện bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, cụ thể như sau:

          Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục 02 pa-nô bản vẽ, mô hình nội dung Quy hoạch dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch kết hợp kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long tại nơi công cộng (01 bản tại Trụ sở UBND xã Tịnh Long, 01 bản tại thực địa khu đất quy hoạch).

13/04/2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ PHẢI LẤY NGƯỜI DÂN LÀ TRUNG TÂM, LÀ CHỦ THỂ VÀ LÀ MỤC TIÊU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN!

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ''Ngày Chuyển đổi số quốc gia''. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

14/09/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1505

Tổng số lượt xem: 13277