Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Long

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 435

Tổng số lượt xem: 3484

Xã Tịnh Long | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 3822809 – Fax: 3825350

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi