Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 112/TB-UBND Thông báo xin lỗi hồ sơ trễ hẹn bà Lưu Thị Huệ 12-07-2023
2 101/TB-UBND Thông báo xin lỗi HS trễ hẹn ông Võ Văn Giáp 23-06-2023
Chung nhan Tin Nhiem Mang