Truy cập nội dung luôn
Công khai kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri xã Trà Bình 2024

Công khai kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri xã Trà Bình 2024

15:20 25/04/2024

Công khai kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri xã Trà Bình 2024
Công khai Quyết định phê duyệt Phương án PCTT&TKCN xã Trà Bình 2024

Công khai Quyết định phê duyệt Phương án PCTT&TKCN xã Trà Bình 2024

13:45 25/04/2024

Công khai Quyết định phê duyệt Phương án PCTT&TKCN xã Trà Bình 2024
Thư cảm ơn và ghi nhận các Tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình

Thư cảm ơn và ghi nhận các Tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình

10:15 15/02/2024

Thư cảm ơn và ghi nhận các Tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình
Trà Bình: Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhà nước trên các tuyến giao thông

Trà Bình: Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhà nước trên các tuyến giao thông

08:45 31/01/2024

Trà Bình: Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhà nước...
Các trang tuyên truyền hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Trà Bình

Các trang tuyên truyền hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Trà Bình

14:55 01/11/2023

Các trang tuyên truyền hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Trà Bình
Các trang tuyên truyền hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Trà Bình

Các trang tuyên truyền hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Trà Bình

14:53 01/11/2023

Các trang tuyên truyền hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể xã Trà Bình
UBND xã Trà Bình: Tổ chức tuyên truyền, phát động làm đường BTXM năm 2023

UBND xã Trà Bình: Tổ chức tuyên truyền, phát động làm đường BTXM năm 2023

08:56 03/08/2023

Nhằm giúp đỡ một phần công sức cho bà con Nhân dân làm đường GTNT theo cơ chế tỉnh hỗ trợ xi...

Về việc tuyên truyền, vận động lực lượng lao động tham gia 02 phiên giao dịch việc làm tại huyện Trà Bồng

Về việc tuyên truyền, vận động lực lượng lao động tham gia 02 phiên giao dịch việc làm tại huyện Trà Bồng

16:28 22/05/2023

Về việc tuyên truyền, vận động lực lượng lao động tham gia 02 phiên giao dịch...

V/v mời tham dự trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Trà Bồng tại Lễ hội Điện Trường Bà năm 2023

V/v mời tham dự trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Trà Bồng tại Lễ hội Điện Trường Bà năm 2023

16:26 22/05/2023

V/v mời tham dự trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Trà Bồng tại Lễ hội Điện Trường Bà năm...
Xã Trà Bình phối hợp với Công an xã, ngành Y tế đưa đối tượng tâm thần đi chữa bệnh

Xã Trà Bình phối hợp với Công an xã, ngành Y tế đưa đối tượng tâm thần đi chữa bệnh

09:00 07/04/2023

Xã Trà Bình phối hợp với Công an xã, ngành Y tế đưa đối tượng tâm thần đi chữa...

Chung nhan Tin Nhiem Mang