Truy cập nội dung luôn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Võ Sỹ Phi

CT UBND xã

0914422434

2

Đỗ Thị Vân

PCT UBND xã

0367315794

3

Đỗ Quốc Tường

VP - TK

0916594002

4

Đỗ Thị Thu Hiền ĐC - XD 0915153234

5

Trần Quang Vinh

ĐC - XD

0988200479

6

Đỗ Ngọc Học

VH - XH

0399818440

7

Võ Thị Kim Thanh

VH - XH

0918971918

8

Ngô Văn Vân

VP - TK

0981226055

9

Vũ Thị Thanh Thủy

TC - KT

0914610464

10

Huỳnh Ngọc Vỹ

CHT BCH Quân sự xã

0972844017

11

Hỗ Văn Khôi

Trưởng Công an xã

0866401379

Chung nhan Tin Nhiem Mang