Truy cập nội dung luôn

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023 (VB 2)

03/01/2024 13:45    22

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023 (VB 2)

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023 (VB 2)

Tin và ảnh: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: Bang t.hop diem de gui huyen.docx

Chung nhan Tin Nhiem Mang