Truy cập nội dung luôn

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023

03/01/2024 13:43    30

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Trà Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2024


THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Dự thảo báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Trà Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở UBND xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức niêm yết công khai Dự thảo báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Trà Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu.

Việc niêm yết công khai Dự thảo báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Trà Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu được thực hiện như sau:

- Thời gian niêm yết công khai: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2024 đến 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (7 ngày), tại trụ sở UBND xã Trà Bình

Đồng thời với việc niêm yết công khai Dự thảo báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Trà Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã Trà Bình https://xatrabinh.quangngai.gov.vn Từ 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2024 đến 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (7 ngày).

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nói trên cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị, phản ánh gì thì gửi nội dung kiến nghị, phản ánh đến                                                                                                                                                               tại UBND xã Trà Bình để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, khách quan.

Quá thời hạn trên mọi việc kiến nghị, phản ánh sẽ không được giải quyết./.

Tin và ảnh: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: thong bao niem yêt.docx

Chung nhan Tin Nhiem Mang