Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết 30 giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023

18/01/2023 08:04    97

Nghị quyết 30 giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023

Nghị quyết 30 giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023

Tin: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: NQ 30 giao dự toán thu chi ngân sách 2023 xã_0001_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang