Truy cập nội dung luôn

Công khai Quyết định ban hành kế hoạch CCHC xã Trà Bình năm 2024

14/03/2024 16:28    16

Quyết định ban hành kế hoạch CCHC xã Trà Bình năm 2024/documents/708598/0/Q%C4%90+03+KH+CCCH+x%C3%A3+2024.pdf/678053ef-7876-4639-aaf1-861ea8a4267e

Công khai Quyết định ban hành kế hoạch CCHC xã Trà Bình năm 2024

Tin và ảnh: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: QĐ 03 KH CCCH xã 2024.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang