Truy cập nội dung luôn

Quyết định giao chỉ tiêu KTXH Huyện cho các xã 2024

04/01/2024 13:57    22

Quyết định giao chỉ tiêu KTXH Huyện cho các xã 2024

Quyết định giao chỉ tiêu KTXH Huyện cho các xã 2024

Tin và ảnh: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: kem theo QD 6234.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang