Truy cập nội dung luôn

Thư cảm ơn và ghi nhận các Tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình

15/02/2024 10:15    42

Thư cảm ơn và ghi nhận các Tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình

Thư cảm ơn và ghi nhận các Tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình

Tin và ảnh: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: Thư cảm ơn.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang