Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/01/2024 Tải về
2 Quyết định 1617/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 01/11/2023 Tải về
3 Quyết định 1359/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết 15/09/2023 Tải về
4 Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 12/08/2023 Tải về
5 Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 26/07/2023 Tải về
6 Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Gi 02/07/2023 Tải về
7 Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 28/05/2023 Tải về
8 Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải 28/04/2023 Tải về
9 Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quả 25/04/2023 Tải về
10 Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa ph 30/10/2022 Tải về

Xã Trà Thủy | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung:Văn phòng UBND xã Trà Thủy

Điện thoại: 0982.865797

Địa chỉ: Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang