Truy cập nội dung luôn

Bản tin số 4: Tổ Công tác Đề án 06 xã Trà Thủy tích cực vận động Nhân dân làm định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn Nhân dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VnEID.

13/11/2023 15:07    64

Thực hiện chỉ tiêu giao “Phấn đấu trong năm 2023, tối thiểu 60% công dân đã có thẻ CCCD được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2; tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức 2 đạt tối thiểu 95%” tại Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” giai đoạn 2022 –2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt Đề án 06) trong 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao, Tổ Công tác Đề án 06 xã, lực lượng Công an xã Trà Thủy đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã, các Hội, Đoàn thể xã, các lực lượng tại các thôn trên địa bàn xã tích cực vận động Nhân dân làm định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn Nhân dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VnEID.