Truy cập nội dung luôn

Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019

20/02/2020 16:35    102

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng và các tổ chức ủy thác trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng và các tổ chức ủy thác trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng và các tổ chức ủy thác trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ được giao.

Về tổng nguồn vốn tính đến ngày 30/6/2021 đạt 352.922 triệu đồng, tăng so với đầu năm 14.386 triệu đồng; trong đó: Nguồn vốn cân đối chuyển từ Trung ương: đạt 274.979 triệu đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 59.872 triệu đồng, giảm 1.091 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn huy động các tổ chức, cá nhân đạt 48.700 triệu đồng, giảm 1.240 triệu đồng. Nguồn vốn huy động thông qua Tổ TK&VV đạt 11.172 triệu đồng, tăng 149 triệu đồng. Nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác tại địa phương là: 18.072 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn Ngân sách tỉnh là 12.015 triệu đồng; nguồn vốn Ngân sách huyện là 6.057 triệu đồng.

 Doanh số cho vay đạt 51.988 triệu đồng. Doanh số thu nợ đạt 37.559 triệu đồng, xóa nợ 43,0 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ước thực hiện đến 30/06/2021 đạt 352.496 triệu đồng, tăng 14.386 triệu đồng so với đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết cho 1.332 lượt hộ vay với số tiền 51.988 tỷ đồng,  nâng tổng số lượt hộ vay vốn đến 31/6/2021 lên trên 11 ngàn hộ. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho nhiều lao động có việc làm và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Ông Huỳnh Huy, Giám đốc PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng cho hay: Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã huyện huyện Trà Bồng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021. Trong đó, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan trực thuộc UBND huyện trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tài chính được giao; chủ động rà soát nhu cầu, đối tượng thụ hưởng để trình bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn, tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm. Tổ chức tốt hoạt động giao dịch xã, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng giao dịch xã, chấp hành nghiêm túc các quy định của cấp trên. Phối hợp với HĐT cấp xã, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các khoản nợ quá hạn và kiện toàn các Tổ TK&VV hoạt động trung bình, kém. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát nội bộ và thực hiện khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm tra. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền và cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Công văn 6199/HD-NHCS ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Tin, ảnh: Nhị Phương

Xã Trà Thủy | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung:Văn phòng UBND xã Trà Thủy

Điện thoại: 0982.865797

Địa chỉ: Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang