Truy cập nội dung luôn

Trà Thủy tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) bằng hình thức trực tuyến.

04/12/2023 23:41    54

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Tham dự tại điểm cầu xã Trà Thủy có Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lê Anh Chiến; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Chí Quang; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Tự; các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ xã khóa V, nhiệm kì 2020-2025; Mặt trận và các hội, đoàn thể xã; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.