Truy cập nội dung luôn
Ảnh 2
  • Ảnh 2

Danh Sach Van Ban Phap Quy - Home Danh Sach Van Ban Phap Quy - Home


# Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải file
1 17/TB-UBND Tổ chức Buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Trà Xinh với các tổ chức, cá nhân trện địa bàn xã về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 09/04/2024
2 13/TB-UBND Niêm yết công khai hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở cho trên địa bàn xã Trà Xinh được hỗ trợ nhà ở năm 2024, thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữn 21/03/2024
3 163/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31/01/2024
4 QĐsố08/QĐUBND Về việc ban hành Quy chế chỉ tiêu Nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công 15/01/2024
5 QĐsố09/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Trà Xinh 15/01/2024
6 24/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05/01/2024
7 01/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023 04/01/2024
8 01/QĐ-UBND Về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân xã Trà Xin 03/01/2024
9 240/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Uỷ ban nhân dân xã Trà Xinh 29/12/2023
10 239/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Trà Xinh năm 2024 29/12/2023
11 63/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Trà Xinh năm 2024 27/12/2023
12 56/TB-UBND Niêm yết công khai kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 09/11/2023
13 63/KH-UBND Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn xã Trà Xin 10/08/2023
14 36/TB-UBND Hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Trà Xinh trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 19/07/2023
15 06/TXL-UBND V/v giải quyết thủ tục hành chính quá hạn ông Huỳnh Chí Hào 29/05/2023
16 621/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/04/2023
17 604/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/04/2023
18 19/TB-UBND Về việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Trà Xinh 10/04/2023
19 02/TXL-UBND V/v giải quyết thủ tục hành chính quá hạn ông Hồ Văn Khởi 20/03/2023
20 03/TXL-UBND V/v giải quyết thủ tục hành chính quá hạn bà Hồ Thị Hiền 20/03/2023
21 04/TXL-UBND V/v giải quyết thủ tục hành chính quá hạn bà Hồ Thị Đen 20/03/2023
22 24a/KH-UBND Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 14/03/2023
23 06/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 09/01/2023
24 08/QĐ-UBND Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” thuộc UBND xã Trà Xinh 09/01/2023
25 01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 04/01/2023
26 01/TXL-UBND V/v giải quyết thủ tục hành chính quá hạn 02/01/2023
27 204/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính xã Trà Xinh năm 2023 28/12/2022
28 1351/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04/10/2022
29 1276/QĐ-UBND Công cố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/09/2022
30 4732/UBND-TTHC Về việc đính chính văn bản 21/09/2022

Cổng thông tin điện tử xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng

Điện thoại:

Địa chỉ: Xã Trà Xinh, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang