Truy cập nội dung luôn

Cho phép thành lập Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

15/03/2024 11:51    1014

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND cho phép thành lập Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Câu lạc bộ là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của Nhà nước. Tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Trưởng Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức Đại hội thành lập theo quy định.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này