Truy cập nội dung luôn

Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023

02/04/2024 16:26    1717

Sáng 02-4, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chủ trì tổ chức công bố Báo cáo "Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2023.

Theo kết quả công bố, tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 đạt 40,48 điểm, đứng thứ 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 2,45 điểm và giảm 26 bậc so với năm 2022. Thừa Thiên Huế đứng đầu cả nước với trên 46,04 điểm và tỉnh Đắk Nông đứng cuối bảng xếp hạng với 38,97 điểm.

Trong 08 chỉ số nội dung của PAPI năm 2023, Quảng Ngãi chỉ có một chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2022 là  thủ tục hành chính công, 07 nội dung còn lại đều giảm điểm. Kết quả cụ thể 08 chỉ số nội dung của PAPI năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi là tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 4,70 điểm; công khai minh bạch đạt 4,91 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân 4,05 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 5,85 điểm; thủ tục hành chính công 7,26 điểm; cung ứng dịch vụ công 7,42 điểm; quản trị môi trường 3,38 điểm và quản trị điện từ 2,87 điểm.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Sau khảo sát thí điểm vào năm 2009 và thực hiện trên quy mô lớn hơn vào năm 2010, khảo sát PAPI đã tiến hành trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011. Năm 2023, 19.536 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát PAPI. Trong suốt 15 năm qua, có tới 197.779 lượt người dân trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp thông qua nghiên cứu PAPI từ năm 2009.