Truy cập nội dung luôn

Giao ban trực tuyến phi Chính phủ nước ngoài năm 2024

13/04/2024 17:40    327

Chiều 12-4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến phi chính phủ nước ngoài nhằm đánh giá hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Trong năm 2023, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 228,7 triệu USD. Hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội... Các dự án và khoản viện trợ của các tổ chức PCPNN thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là tại các địa phương còn nhiều khó khăn, thường xuyên bị bão, lũ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Theo đánh giá của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan Việt Nam để xây dựng kế hoạch tài trợ, góp phần giảm bớt những khó khăn về kinh tế, an sinh, xã hội, đặc biệt tại các vùng, địa phương có nhiều khó khăn cũng như thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân...