Truy cập nội dung luôn

Họp trực tuyến về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

06/09/2023 18:44    1243

Chiều 06-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến về 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí. Dự họp tại điểm cầu Quảng Ngãi có đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và ngành liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ đã nêu lên các vấn đề vướng mắc trong quá trình khiển khai thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nhiều vấn đề vướng mắc được nêu ra như: Phần mềm liên thông không cho phép các cơ quan giải quyết nghiệp vụ được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tại các khâu nên cán bộ giải quyết phải trả lại hồ sơ để người dân bổ sung và nộp lại hồ sơ từ đầu nhưng lại không đính kèm được tài liệu. Phần mềm liên thông chưa có mục cho công dân đề nghị cấp bản sao giấy khai sinh dẫn đến tình trạng công dân phải vào Cổng Dịch vụ công để làm thêm thủ tục “cấp bản sao trích lục hộ tịch”. Phần mềm liên thông chưa có tính năng gửi tin nhắn SMS cho người dân để theo dõi quá trình giải quyết TTHC,…

Phần mềm hộ tịch thường xuyên bị lỗi, không đăng nhập được hệ thống và tự động đăng xuất; tình trạng mất quyền xử lý hồ sơ của tài khoản lãnh đạo và văn thư cấp xã vẫn xảy ra. Hiện chưa có hướng dẫn đối với việc thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử trong trường hợp hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn hoặc yêu cầu cấp bản sao hộ tịch trong tờ khai…

Phần mềm cư trú chưa có tính năng xử lý đối với trường hợp xóa đăng ký thường trú trong trường hợp người chết là chủ hộ (hộ có nhiều người) nên Công an địa phương trả lại hồ sơ và yêu cầu người dân làm thủ tục đơn lẻ. Khi nộp hồ sơ liên thông khai sinh, vẫn phải đính kèm tờ khai CT1 (viết tay, có đầy đủ chữ ký của Công an, chủ hộ…). Đây là nguyên nhân hồ sơ bị trả lại nhiều…

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ngãi Tôn Long Hiếu đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 02 thủ tục hành chính liên thông như: Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch thường xuyên mất kết nối, quá tải, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương và thực hiện thống kê, báo cáo số liệu; thủ tục đăng ký khai sinh thực hiện trong ngày nhưng hệ thống cấp số định danh chậm làm ảnh hưởng đến quy trình thực hiện liên thông; hệ thống đồng bộ chậm, nhiều hồ sơ công chức tư pháp - hộ tịch đã xử lý nhưng các cơ quan không tìm thấy hồ sơ,…

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến kiến nghị Bộ Công an nghiên cứu, hoàn thiện phần mềm liên thông; hướng dẫn một số nội dung liên quan đến phần mềm cư trú; hướng dẫn cắt giảm các trường thông tin không cần thiết; Bộ Tư pháp cần nâng cấp, hoàn thiện phần mềm hộ tịch để có tính năng đóng dấu và có tính thẩm mỹ,….

T.D

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này