Truy cập nội dung luôn

Infographic: Kế hoạch quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

05/05/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, trong đó đề ra các chỉ số cần đạt trong năm như sau: