Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

07/02/2024 10:47    384

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về tiến độ giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi.

Nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án để giải ngân đến ngày 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch vốn được giao (không chờ hết niên độ ngân sách); trong đó, đến hết Quý III năm 2024 giải ngân đạt tối thiểu 76% kế hoạch được giao.

 Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tối đa, quyết liệt triển khai các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh và qua Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể tiến độ triển khai của từng dự án và kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo mặt bằng cho các dự án tiếp tục triển khai thi công; quyết tâm hoàn thành các dự án này trong năm 2024.

 Các đơn vị chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công 2024 được giao mà không có lý do bất khả kháng sẽ bị xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý trách nhiệm, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh tương ứng với số kế hoạch vốn đã giao năm 2024 mà chưa giải ngân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao theo tiến độ chi tiết theo từng tháng của từng dự án được ban hành kèm theo Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn được giao, ngày 25 hàng tháng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Báo cáo của các đơn vị phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, xác định rõ mốc thời gian của từng công việc để bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện đồng bộ những giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ.

 Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư theo Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch theo tiến độ đã cam kết của các đơn vị chủ đầu tư chậm nhất trong ngày 07 của tháng tiếp theo.

Chủ động tham mưu UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ sang các dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; kịp thời dự báo khả năng thu của nguồn vốn này để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo điều hành.

 Theo dõi nguồn thu và dự báo khả năng thu hàng tháng từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo dự toán đã giao, kịp thời nhập TABMIS cho các dự án. Định kỳ trước ngày 06 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh về thực tế số vốn được nhập TABMIS theo chi tiết danh mục từng dự án các nguồn vốn này để kịp thời xem xét, chỉ đạo

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện quy trình kiểm soát chi đúng quy định, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư. Định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 05 hàng tháng hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện của các đơn vị chủ đầu tư, Sở Nội vụ xem xét đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan trong việc giải ngân không đạt tiến độ đã đề ra.

 

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này