Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

13/11/2023 18:27    722

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

Mục tiêu của Kế hoạch là: Xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới theo dõi, khám bệnh, chữa bệnh đồng bộ theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, chuyên khoa sâu; mở rộng cung cấp dịch vụ y tế chất lượng đối với Trung tâm y tế cấp huyện; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Trạm y tế các xã, phường, thị trấn; phát triển y tế tư nhân, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, hướng đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh tốt hơn, chất lượng hơn cho người bệnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Tập trung thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế, phát triển kỹ thuật chuyên môn; Phát triển và hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện; Nhân rộng và xây dựng đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; Đào tạo, bố trí nhân lực y tế đảm bảo trình độ chuyên môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Y tế; tự chủ tài chính và công tác quản trị; Phát triển y tế tư nhân; Giải pháp huy động nguồn lực.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các Kế hoạch hàng năm về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ban hành quy định, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2025 phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển, trong đó có quy định về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, đầu tư cho y tế, cơ chế sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cho y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách thúc đẩy xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng chủ động thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền kêu gọi và tạo điều kiện xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế để mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; khuyến khích phát triển y tế tư nhân đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có tiêu chuẩn chất lượng với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch quỹ đất cho phát triển sự nghiệp y tế; đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền việc sử dụng đất, cho thuê và giao đất, ưu tiên bố trí đất phù hợp để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh  ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền về Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin quản lý của ngành Y tế, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý y tế phục vụ người dân, doanh nghiệp; chuyển đổi số trong ngành Y tế.

 Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành và các địa phương triển khai kế hoạch nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện phương thức thanh toán bảo hiểm y tế trong việc khám, chữa bệnh theo yêu cầu và của đơn vị khám, chữa bệnh theo quy định.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 tại địa phương.

 

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này