Truy cập nội dung luôn

Phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh

29/10/2023 13:46    375

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê cấp IV và cấp V trên địa bàn 02 huyện trở lên.

Sở Giao thông vận tải quản lý duy tu, bảo dưỡng đê đã cải tạo để kết hợp làm đường giao thông gồm: Đê Quỳnh Lưu - Quang Mỹ kết hợp làm đường Quốc lộ 24B. Các tuyến đê đã cải tạo để kết hợp làm đường quốc lộ, đường tỉnh được cấp có thẩm quyền giao quản lý sau khi xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng

UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê cấp IV và cấp V trong phạm vi 01 huyện; các tuyến đê đã cải tạo để kết hợp làm đường giao thông do cấp huyện, cấp xã quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về duy tu, bảo dưỡng đê điều theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức lập hồ sơ các công trình đê điều để bàn giao nguyên trạng cho đơn vị được phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng (đối với những công trình chưa được phân cấp quản lý nếu có); chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều trên địa bàn tỉnh hàng năm; thực hiện việc lắp đặt biển báo giới hạn tải trọng đối với xe cơ giới đi trên đê kết hợp làm đường giao thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2023.

P.V

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151058

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này