Truy cập nội dung luôn

Sớm đưa các mỏ cát trúng đấu giá vào khai thác để đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh

26/05/2023 16:17    610

Sáng 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, địa phương liên quan để đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sớm đưa các mỏ cát đã trúng đấu giá vào khai thác đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài 3 mỏ cát hiện giấy phép khai thác vẫn còn hiệu lực, đang khai thác để cung cấp cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh (mỏ cát thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức; mỏ cát thôn Bình Thanh, xã Trà Bình và mỏ cát thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) thì từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 12 mỏ cát ở khu vực chưa có kết quả thăm dò, với trữ lượng dự báo gần 4 triệu m3. Trong đó, có 5 mỏ cát đấu giá trong năm 2022 và 07 mỏ cát đấu giá trong năm 2023.

Cụ thể, 05 mỏ cát đấu giá thành công trong năm 2022, gồm: mỏ cát CS6, xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà); mỏ cát thôn Bắc Lân và mỏ cát thôn Tân Long Trung đều thuộc xã Ba Động (Ba Tơ); mỏ cát thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh và mỏ cát thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành). UBND tỉnh đã cấp phép thăm dò cho tất cả các mỏ. Hiện 4/5 mỏ đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở và các đơn vị trúng đấu giá đã nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định. Riêng mỏ cát thôn Xuân Đình, đơn vị trúng đấu giá xin trả lại mỏ vì trữ lượng dự báo thấp hơn nhiều so trữ lượng thực tế khảo sát sau khi trúng đấu giá.

Đối với 07 mỏ cát đấu giá thành công trong năm 2023, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (1 mỏ), huyện Sơn Tịnh (2 mỏ), Tư Nghĩa (3 mỏ) và huyện Trà Bồng (1 mỏ). Hiện có 5/7 nộp hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khai thác, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã có quyết định cấp phép thăm dò đối với 3/5 hồ sơ đề nghị là mỏ cát Tịnh An-Nghĩa Dũng (thành phố Quảng Ngãi); mỏ cát thôn Trường Xuân và Thọ Lộc (huyện Sơn Tịnh); mỏ cát thôn An Tráng (huyện Tư Nghĩa), trong đó mỏ Tịnh An-Nghĩa Dũng đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 2/5 mỏ nộp hồ sơ đề nghị còn lại, Sở đang tổ chức thẩm định để trình UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, quy trình cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng và cấp phép khai thác đối với các mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường sau khi trúng đấu giá quyền khai thác kéo dài, phụ thuộc vào thời gian hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục của đơn vị trúng đấu giá. Hiện tại, Sở đã thực hiện rút ngắn quy trình thời gian thẩm định sớm nhất có thể, tuy nhiên thời gian qua nhiều đơn vị sau khi trúng đấu giá vẫn chậm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định nhưng không có chế tài xử lý.