Truy cập nội dung luôn

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

08/06/2024 06:23    166

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định tại Quyết định này.

B.T

Xem nội dung chi tiết của Quyết định:

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=157158

Tài liệu đính kèm: 433QĐUB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này