Truy cập nội dung luôn

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

08/04/2024 17:14    159

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1737/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyên, quán triệt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Chính phủ về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương.

 Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Tập trung chỉ đạo triển khai đầy đủ các biện pháp, phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, theo quy định. Bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 7 năm 2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 10 năm 2024.

Sử dụng thường xuyên, hiệu quả các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. Tổ chức thực thi hiệu quả, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát tập trung đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh để kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin); ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

 Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, an ninh thông tin theo mô hình 4 lớp; hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động để thúc đẩy việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Ưu tiên nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin, triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh để triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp triển khai Nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ nền tảng hạ tầng số, dịch vụ viễn thông, Internet và các doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng theo thẩm quyền và quy định.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet xác định việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản để bảo vệ cho mọi người dùng dịch vụ viễn thông, Internet là trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp trên thiết bị truy cập mạng Internet do doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng để bảo vệ người sử dụng không truy cập vào các nguồn thông tin vi phạm pháp luật và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này