Truy cập nội dung luôn

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án năm 2023

14/11/2023 13:48    320

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5625/UBND-KTN yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung Báo cáo số 290/BC-STNMT ngày 30/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường để tập trung, khẩn trương triển khai hoàn thành đúng tiến độ được giao theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2023.

Trong đó, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) (UBND thành phố Quảng Ngãi đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi để thực hiện dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) tại Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 07/11/2023).

Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục thu hồi, chuyển mục đích và giao đất đối với dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc chuyển mục đích, giao đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan giữa Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư tại các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và vị trí thực tế các lô đất được UBND tỉnh giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại các khu tái định cư theo đúng tiến độ đề ra.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151476

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này