Truy cập nội dung luôn

Tổ chức Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”

20/06/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 769/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 52/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Toàn tỉnh có 7/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 01 huyện được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao (chiếm 20% trong tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

Toàn tỉnh có 138/229 thôn thuộc các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do UBDN tỉnh quy định.

T.D

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=135361

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này