Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh

06/03/2024 15:34    1580

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 934/UBND-NC chỉ đạo triển khai Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức quán triệt và triển khai Thông tư số 66/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Thông tư số 66/2023/TT-BCA trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu bồi dưỡng công tác đăng ký quản lý cư trú cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; thu thập, cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; trong đó, tập trung vào những điểm mới của Thông tư số 66/2023/TT-BCA cho CBCS trong Công an tỉnh, nhất là CBCS làm công tác đăng ký quản lý cư trú để thống nhất thực hiện đạt hiệu quả.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản hiện hành liên quan đến lĩnh vực cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Sở Thông tin và Truyền Thông chỉ đạo tuyên truyền những điểm mới của Thông tư số 66/2023/TT-BCA bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp để cán bộ và Nhân dân biết và thực hiện đúng quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Ngãi tăng thời lượng tuyên truyền các điểm mới của Thông tư số 66/2023/TT-BCA , nhất là các nội dung về quyền, trách nhiệm công dân, các thủ tục, điều kiện, thời gian, hình thức thực hiện đăng ký cư trú theo phương thức quản lý cư trú mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện đúng quy định

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc xác nhận các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, giấy tờ xác nhận đủ điều kiện diện tích nhà ở đăng ký thường trú và giấy xác nhận các điều kiện để đăng ký thường trú cho công dân theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ công chức, viên chức có thái độ, hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú đến người dân để chấp hành và thực hiện nghiêm túc. Nghiêm cấm ban hành thêm những quy định thủ tục cũng như đặt ra những điều kiện ràng buộc trái quy định khi giải quyết các thủ tục có liên quan về cư trú.

          BTV

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này