Truy cập nội dung luôn

Lập hồ sơ thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

11/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2156/UBND-KTN giao Sở Tài chính chủ trì rà soát và cung cấp danh sách tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh để triển khai thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, khẩn trương lập hồ sơ thuê đất theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan quản lý) và Thủ trưởng tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị sử dụng đất) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm hoặc không lập hồ sơ thuê đất theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện việc lập hồ sơ thuê đất theo quy định; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2022.

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này