Truy cập nội dung luôn
Công khai đường Link thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật định danh điện tử và Luật căn cước

Công khai đường Link thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật định danh điện tử và Luật căn cước

10:47 28/05/2024

Công khai đường Link thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật định danh điện tử và Luật căn cước
Thông tin tuyên truyền về việc Thi tìm hiểu Luật Căn cước và xác thực đinh danh điện tử trên địa bàn xã

Thông tin tuyên truyền về việc Thi tìm hiểu Luật Căn cước và xác thực đinh danh điện tử trên địa bàn xã

10:32 28/05/2024

Thông tin tuyên truyền về việc Thi tìm hiểu Luật Căn cước và xác thực đinh danh điện tử trên địa...
Công khai Quyết định ban hành kế hoạch CCHC xã Trà Bình năm 2024

Công khai Quyết định ban hành kế hoạch CCHC xã Trà Bình năm 2024

16:28 14/03/2024

Quyết định ban hành kế hoạch CCHC xã Trà Bình năm 2024
Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023 (VB 2)

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023 (VB 2)

13:45 03/01/2024

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023 (VB 2)
Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023

13:43 03/01/2024

Công bố dự thảo công nhận xã đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật 2023
Kế hoạch triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 xã Trà Bình

Kế hoạch triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 xã Trà Bình

11:45 26/11/2023

Kế hoạch triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 xã Trà Bình
Thông báo xin lỗi công khai giải quyết hồ sơ trễ hẹn của công dân

Thông báo xin lỗi công khai giải quyết hồ sơ trễ hẹn của công dân

10:23 25/11/2023

Thông báo xin lỗi công khai giải quyết hồ sơ trễ hẹn của công dân
Công bố Quyết định ban hành Cải cách hành chính xã Trà Bình 2023

Công bố Quyết định ban hành Cải cách hành chính xã Trà Bình 2023

08:14 22/11/2023

Công bố Quyết định ban hành Cải cách hành chính xã Trà Bình 2023
Chung nhan Tin Nhiem Mang