Truy cập nội dung luôn
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 112/TB-UBND Thông báo xin lỗi hồ sơ trễ hẹn bà Lưu Thị Huệ 12-07-2023 Võ Sỹ Phi (chủ tịch)
2 101/TB-UBND Thông báo xin lỗi HS trễ hẹn ông Võ Văn Giáp 23-06-2023 Đỗ Thị Vân
Chung nhan Tin Nhiem Mang