Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

05/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 3867/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp, biện pháp quản lý, điều hành giá theo Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Trường hợp vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh đảm bảo khoa học, hiệu quả, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, góp phần ổn định đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=136855

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này