Truy cập nội dung luôn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Tín

CT UBMTTQVN xã

0979298805

2

Trang Tấn Tiến

CT Hội CCB xã

0984892227

3

Nguyễn Thị Thu Thẩm

CT Hội LHPN xã

0942285219

4

Trần Thị Yến

CT Hội Nông dân xã

0399737929

5

Đỗ Thị Mỹ Loan

BT Đoàn thanh niên xã

0942285226

Chung nhan Tin Nhiem Mang