Truy cập nội dung luôn

Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long năm 2023

28/09/2023 16:16    1039

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long năm 2023 (Hội đồng).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Đinh Văn Điết, Chủ tịch UBND huyện Minh Long; Bà Đinh Thị Trà, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ; Ông Nguyễn Hồng Hậu, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ và Bà Nguyễn Thị Kim Hằng, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, làm Thư ký Hội đồng.

Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); được thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng; được quyền trưng dụng công chức, viên chức của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác để phục vụ công tác xét tuyển.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này